भाग्या ठाकर: आदिवासींचा डाॅक्टर
मावळमित्र न्यूज विशेष:
भाग्या ठाकर गडद आणि कोळये गावा दरम्यान गाबरवाडी वरील टेकडावर डोंगरपायथ्याशी वसलेल्या ठाकरवाडीत रहातो.
भाग्या ठाकर याला झाड-पाला मुळी कंद व वनस्पती औषधाची बरीच माहीती असल्या मुळे पंचक्रोशीत तो झाड-पाल्यांचे औषध देणारा ठाकर अशी त्याची ओळख. मी ही त्याची ही माहीती बरीच वर्ष एेकत होतो. अक्षय तृतीया आणी सुट्टीसाठी गावी गेलो, असताना मुळात मुंबईलाच असताना अॅसीडीटीचा त्रास नको म्हणुन माझ्या फॅमीली डाॅक्टर कडुन औषध घेउन गेलो होतो.
परंतु त्या औषधाची म्हणावा तसा परिणाम जाणवत नव्हता. मग मला गावातील काहींनी सल्ला दिला तु आता गावी आलाच आहे तर भाग्या ठाकराला भेट तो काही झाड-पाल्याचा दवा देतो का बघ. तो दव्याचे पैसे ही घेत नाही. बर त्याचा साईटईफेक्ट ही नाही. या सर्व बाबीचा विचार करुन मी भाग्या ठाकरा कडे जायचे ठरवले.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी सात वाजताच ठाकरवाडी गाठली.ठाकरवाडीत अनेक ठाकरांची घरे ही ठाकर संस्कृती चे दर्शन घडवीत होती. कळकट मळकट घरे त्याच्या कारवीच्या सारवलेल्या भिंती वर गवताचे छप्पर बाजूलाच लागुन बकर्यांचा वाडा अशी सर्व ठाकरवाडीची रचना..आता यात भाग्या ठाकराचे घर कोणते ? काही कळायला मार्ग नव्हता.
इतक्यात एक ठाकर गडी बकऱ्या घेउन रानात निघाला होता. त्याला मी विचारले दादा,भाग्या ठाकराचे घर कोणते ? तर त्यांने मला ते घर दाखवले ठाकरवाडीत मध्य भागी या भाग्याचे घर होते.
भाग्या ठाकराच्या दारात गेलो आणि त्याला हाक मारली. त्याचा प्रतिसाद यायच्या आधीच त्याची कुत्री माझ्यावर भुकूं लागली. थोड्या वेळात तो ही बाहेर आला. त्याने मला नाव आणि गाव विचारले. मी माझे नाव आणि गाव सांगुन मोकळा झालो. त्याने मला ओळखले नाही. त्यांने च विचारले की गंगाराम तळेकर(बुवा) यांचे आपण कोण ? मी ही म्हणालो मुलगा…. तर त्याला अती आनंद झाला ..कारण तो वडिलांना चांगलाच ओळखत होता.
मी ही त्याला अॅसीडीटी साठी दवा घ्यायला तुझ्या कडे आलो आहे असे सांगीतलें. तो परत घरात गेला कोणते तरी सुकलेले फुल घेवुन आला. आणि म्हणाला सकाळी अनशा पोटी थोडे चाखा आणी खा.
मी ते फुल घेतले आणी त्याला पैसे विचारले तर त्यांनी सांगीतले मी पैसे घेत नाही.मी फारच आग्रह केला तेव्हा तो म्हणाला देवा-यात देवाच्या पुढ्यात तुम्हाला काय ठेवायचे ते ठेवा.मग मी शंभर रूपयाची एक नोट देवा-यात ठेवली.आणि त्याची माहीती घेऊ लागलो मी त्याला पहिले विचारले की, भाग्यादादा तुला ह्या झाड-पाला वनऔषधी वनस्पतींची माहीती कोणी दिली ? तर त्याने ऊत्तर दिले की माझ्या सास-याने. आणि सास-याने महत्व पुर्ण दवा दिला तो सर्पदंशावरचा उतारा. कोणत्याही सर्पाने माणसाला दंश केला तर त्याला ते औषध दिले की सर्पाचे विष त्या माणसाला बाधत नाही.
अगदी नागा सारख्या सर्पाचे देखील. माझा तर या वरती विश्वास बसेना पण भाग्या मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगत होता. त्याने अशा काही केसेस हाताळल्या होत्या. व त्यात तो यशस्वी देखील झाला होता. त्याच्या या कामांची साक्ष अख्खी ठाकरवाडी होती. मुतखडा या वर तो प्रभावी दवा देतो. या कामी काही आर्थिक लाभ तो घेत नाही. त्याचे मनोमन कौतुक करत त्याचा मी निरोप घेतला.
( शब्दांकन- सुभाष तळेकर, गडद. )

error: Content is protected !!