Category: कृषी

पर्यटनातून समृद्धी तरुणांसाठी मार्गदर्शक बैठकीचे आयोजन

वडगाव मावळ:  पर्यटनातून समृद्धी  या थीमवर आधारित  आंदर मावळातील पर्यटन वाढीसाठी  आंद्रा व ठोकळवाडी ‘धरण परिसरातील शेतकरी व तरूणाच्या बैठकीचे…

पाॅलीहाऊसेस व्यवसायातील मावळातील पहिली कृषीकन्या

तळेगाव दाभाडे: माहेरात कृषिप्रधान संस्कारांची बीजे खोलवर रुजलेली,सासरी वारकरी संप्रदायाचा ठेवा. शेतीतील घामात राबत असलेला पिता तिचा आदर्श. त्यांची प्रगतशील…

error: Content is protected !!